Kuhmo

Apulaiskomentaja, evl. Jouni Norppa toi Kuhmon osaston 50-vuotisjuhlaan Kainuun rajavartioston tervehdyksen.

Puheenjohtaja Martti Huusko tervehdyspuhe Kuhmon osaston 50-vuotisjuhlassa
14.11.2012 Kalevalan Kuntoutuskodilla

Herra everstiluutnatti, hyvät Kainuun Rajavartioston Killan jäsenet ja kutsuvieraat

Viisikymmentä vuotta sitten syyskuussa aika oli otollinen myös Kainuun rajavartioston alueella oman kiltatoiminnan käynnistämiseen. Vahvat voimat olivat liikkeelle tässä historiallisessa toiminnassa. Syyskuussa 1962 rajavartioston killan perustamiskokouksessa sen toimintaa ja tarkoitusta oli selvittämässä monille tuttu, jatkosodan aikana Rajapataljoona 8:n komentajana Uhtuan suunnalla toiminut kenraalimajuri Veikko Karhunen.

Viiden vuosikymmenen takaisista pöytäkirjoista näkyy, kuinka heti perustamisesta lähtien tavoitteena oli tavoittaa koko rajavartioston toiminta-alue. Se näkyy myös johtokunnan jäsenistön kokoonpanossa. Edustettuna ovat Kajaani, Kuhmo, Suomussalmi ja Kuusamo.

Rajavartioston Killan perustava kokous pidettiin Kajaanissa 30. syyskuuta 1962. Kuhmosta johtokuntaan valittiin pastori Jorma Kauko.

Kuhmon osasto perustettiin samana syksynä. Perustava kokous pidettiin Jämäksessä 14. marraskuuta. Tasan 50 vuotta sitten.

Majuri Jaakko Törmi avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Seuraavaksi käytti puheenvuoron Kainuun Rajavartioston Killan tuore puheenjohtaja Pauli Ipatti. Majuri Antti Sihvo selosti Killan toimintamuotoja ja sääntöjä.

Sihvon mukaan ajalle tyypillistä oli, että henkinen maanpuolustus oli ollut sodan päättymisestä lähtien käytännöllisesti katsoen lamassa. Henkisen maanpuolustuksen eteenpäin viemiseksi on perustettu kiltoja, joiden yhtenä tarkoituksena on saada asiasta kiinnostuneet miehet yhteiseen piiriin, maanpuolustustoimintaan.

Sihvo totesi, että Kainuun rajavartiosto on ollut näkyvä osa maakunnallisena toimijana. Se on ollut maakunnan elämässä erityisesti rajaseudulla mukana niin sodan kuin rauhan päivinä.

Kuhmon perustavassa kokouksessa puheenjohtajana toimi rajaylivääpeli Toivo Karjalainen ja sihteerinä kauppias Oiva Puranen.

Kokous päätti perustaa Kuhmon alaosaston. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin johtaja Viljo Meriläinen. Johtokuntaan valittiin kauppias Oiva Puranen, rajavääpeli Uuno Miettinen, kauppias Jussi Kaarnijoki, taloudenhoitaja Teofilus Jauhiainen, talonmies Onni Kärki, rajajääkäri Oskari Karvonen, rajaylivääpeli Toivo Karjalainen ja majuri Jaakko Törmi. Perustajajäseniä osastolla oli kaikkiaan 40.

Johtokunta

Välittömästi kokouksen jälkeen johtokunta järjestäytyi. Varapuheenjohtajaksi valittiin majuri Jaakko Törmi ja sihteeriksi Uuno Miettinen. Kokous käynnisti välittömästi joulupakettien vastaanottamisen ja jakamisen rajaseudun hädänalaisille perheille. Kilta haki tukea ja paketteja avoimella kirjeellä eri liikelaitoksille.

Luontevaa oli, että killan toiminnan tarkoitukseksi määriteltiin maanpuolustushengen vaaliminen, rajavartioston ja sen toimintapiirissä asuvan väestön toisiinsa lähentäminen ja jäsenistön yhdyssiteenä toimiminen. Yhtä lailla historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen kirjattiin sääntöihin.

Viisikymmentä vuotta sitten Kainuun rajavartiosto oli rajaseudun nuorten miesten ykköspaikka varusmiespalvelun suorittamisessa. Luonnollisesti kilta otti tehtäväkseen varusmiesten viihtyvyyden edistämisen.

Esille nostettiin lisäksi silloin vielä nuorehkot sotaveteraanit. Kilta halusi olla eri tavoin mukana tukemassa vaikeuksiin joutuneita veteraaneja.

Pian taakse jäävien viiden vuosikymmenen aikana Kainuun Rajavartioston Killan toiminnassa on kunnioitettu sääntöjen henkeä. Siteet paikallisiin ihmisiin ja päättäjiin ovat lujat ja maanpuolustushengen vahvistamistahto Kainuussa on edelleen kova. Säännölliset kiltaosaston kokoontumiset puolestaan lujittavat killan jäsenten yhteishenkeä.

Syksyn Kainuun Rajavartioston Killan 50-vuotisjuhlatilaisuus ja kiltapäivät olivat osaltaan osoitus killan tarpeellisuudesta ja vetovoimasta. Sille oivallisena jatkona toimii tämä Kuhmo osaston 50-vuotisjuhlan kahvitilaisuus. Kiitos että saavuitte paikalle.

Luonnollisesti haluamme muuttua ajan hengessä, jotta pystymme toimimaan mahdollisimman hyvin tavoitteittemme mukaan.

Viime aikoina rajavartioston ja rajavartiolaitoksen historialliset perinteet sekä niiden kerääminen talteen ovat nousseet entistä näkyvämmin esille. Se on luonnollista, sillä tänä vuonna Suomi juhlii 95-vuotista itsenäisyyttä, jonka säilyttämisessä rajavartiolaitoksella ja Kainuun rajavartiostolla on ollut oma tärkeä osansa.

Suomen itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta haluamme edelleen olla puolustamassa. Yhtä lailla haluamme edistää Kainuun rajavartioston piirissä ja erityisesti täällä Kuhmossa yhteishenkeä ja vuorovaikutusta kaikkien tahojen kanssa.

Työtä ja haasteita toiminnalle riittää.

Tervetuloa Kainuun Rajavartioston Killan Kuhmon osaston 50-vuotisjuhlatilaisuuteen!

Osaston 50-vuotisjuhlan juhlavieraita pöydässä.